Dlaczego warto zawierać ubezpieczenia zwierząt hodowlanych?

Pomimo, że ubezpieczenia zwierząt hodowlanych nie są obowiązkowe, warto jest je posiadać.
Posiadanie większej ilości zwierząt, wiąże się z różnego rodzaju ryzykiem, które może wpłynąć negatywnie na nasz budżet finansowy, doprowadzając nieraz do bankructwa. Ubezpieczenia zwierząt, a w szczególności większej ich liczby jest niezbędne dla utrzymania ciągłości finansowej.
Ubezpieczenia zwierząt hodowlanych obejmują bydło, trzodę chlewną, owce, kozy oraz konie. Nie zapominajmy także o właścicielach ferm hodowlanych takich zwierząt jak strusie, koty czy psy. W tych przypadkach także do nabycia są odpowiednie ubezpieczenia zwierząt. Chcąc nabyć jakąkolwiek polisę zabezpieczającą nasze zwierzęta, musimy zwrócić uwagę na kilka czynników. Jest to miedzy innymi wiek oraz waga zwierzęcia. Kryteria wymagane do ubezpieczenia zwierząt hodowlanych różnią się między sobą w poszczególnych ubezpieczalniach. Przedział ten wybierany jest bezpośrednio przez każde Towarzystwo, dlatego też warto jest przejrzeć kilka ofert ubezpieczenia zwierząt zanim wybierzemy tą jedną odpowiednią polisę. Zakres ubezpieczenia zwierząt hodowlanych jest niemal wszędzie taki sam.
Podstawowym zabezpieczeniem jakie gwarantują nam ubezpieczenia zwierząt jest ubezpieczenie od padnięcia i uboju z konieczności. Dodatkowo polisę możemy rozszerzyć o dodatkowe zabezpieczenia na przykład na wypadek zachorowania lub kradzieży zwierząt.
Suma ubezpieczenia zazwyczaj odpowiada wartości rynkowej ubezpieczonych zwierząt. Należy również dodać, iż ubezpieczeniu podlegają wyłącznie zwierzęta całkowicie zdrowe bez jakichkolwiek wad wrodzonych lub nabytych.

Comments are closed.