Ubezpieczenia samochodowe komunikacyjne

Milionom kierowców w całym kraju ubezpieczenia samochodowe towarzyszą niemal każdego dnia. Wielu z nich to młodzi kierowcy, którzy często nie wiedza jakie się wiążą z tym obowiązki oraz jakie prawa z tego tytułu im przysługują. Mogą oni przez całe lata tkwić w nieświadomości. Podstawowe informacje o ubezpieczeniach komunikacyjnych powinny być przekazywane już na kursie prawa jazdy. Kierowca, który nie rozumie po co mu OC nie powinien być dopuszczony za kierownicę.

Do najpopularniejszych ubezpieczeń należy obowiązkowe OC oraz m.in. przydatne AC czy assistance. Obowiązek wykupienia polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) pojazdów mechanicznych określony został w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z art. 23 ustawy ubezpieczeniowej, właściciel pojazdu mechanicznego musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC na wypadek szkód jakie może wyrządzić. Polisa OC ma zapewnić wypłatę odszkodowania osobom pokrzywdzonym przez ubezpieczonego, ale chroni ona także kieszeń sprawcy ponieważ w razie braku takiej polisy musiałby on z własnej kieszeni pokryć straty poszkodowanych. Koszt obowiązkowego ubezpieczenia samochodu jest relatywnie mały, dlatego nie warto ryzykować kary za jego brak. A kary te są bardzo dotkliwe. W najlepszym wypadku może to skończyć się karą w wysokości kilkuset euro. Natomiast konsekwencje finansowe będą znacznie poważniejsze, jeśli kierujący pojazdem spowodował szkody, a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił ofiarom odszkodowanie. Kwota wypłaconego przez Fundusz odszkodowania podlega zwrotowi. W grę wchodzić może także dożywotnia renta dla ofiar wypadku. Należy w tym miejscu podkreślić, że nawet jeśli kierowca miał aktualne OC, ale spowodował wypadek w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków to jego polisa OC nie uchroni go przed odpowiedzialnością finansową i prawdopodobnie będzie musiał zwrócić to co zostanie wypłacone poszkodowanym.

Coraz więcej kierowców w Polsce staje się świadoma w kwestii OC i co roku porównują ceny polis w różnych towarzystwach. Dzięki temu mogą zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. Jeśli chcesz zrezygnować z usług dotychczasowego ubezpieczyciela, pamiętaj, aby nie później niż na jeden dzień przed końcem aktualnego okresu ubezpieczenia powiadomić na piśmie zakład ubezpieczeń o wypowiedzeniu umowy OC. Wypowiedzenie OC jest niezbędne, aby polisa nie została automatycznie przedłużona na kolejne 12 miesięcy.

Będąc posiadaczem lub użytkownikiem samochodu warto poznać przynajmniej podstawowe wiadomości z zakresu ubezpieczenia OC i samochodu. Pozwoli to uniknąć problemów i dodatkowych kosztów a nawet zaoszczędzić sporo środków finansowych.

Comments are closed.