Kto może być sprawcą szkody?

W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych autocasco, sprawcą szkody, która morze zostać objęta ubezpieczeniem, jest osoba, która kieruje pojazdem. Autocasco jest więc ubezpieczeniem, które obejmuje samochód, a nie konkretnych ludzi, których trzeba byłoby wymieniać w umowie o polisę AC. Ponadto za szkody spowodowane przez osoby, które są pieszymi wchodzą z nami w zdarzenia komunikacyjne powodujące szkody, ubezpieczyciele również odpowiadają. Sprawcami mogą być tez osoby trzecie kierujące pojazdami. Ponadto dostaniemy tez odszkodowanie z autocasco wtedy, kiedy sprawcą rzeczywistą wypadku było wybiegające pod koła naszego samochodu zwierzę. Ponadto sprawcami niebezpośrednimi zdarzenia objętego polisą AC są zdarzenia losowe, czyli powodzie, wichury, huragany, zatopienia, gradobicia, pożary oraz inne zjawiska, które prowadzą do tego, że nasze auto może zostać zniszczone. Poza zjawiskami naturalnymi, ubezpieczenia autocasco obejmują szkody powstałe wskutek działania rozmaitych czynników termicznych lub chemicznych, ich źródło musi jednak zostać zidentyfikowane poza pojazdem. Istnieje także możliwość dodatkowe ubezpieczenia się w autocasco na skutek zniszczeń, które powodują złodzieje i osoby, które dokonują aktu wandalizmu na naszym samochodzie. Jeśli w trakcie kradzieży nasz pojazd lub jego wyposażenie zostanie zniszczone lub stracimy pojazd lub jego wyposażenie w wyniku kradzieży, takie rozszerzone autocasco pozwoli nam na dostanie zwrotu kosztów poniesionych strat. Dodatkowy zakres ubezpieczenia obejmuje także szkody, które powstają w pojazdach, które użyczamy osobom trzecim w celu odnoszenia przez nas przez to korzyści majątkowych, albo w czasie, kiedy pojazd zostaje użytkowany w celach wyścigowych, treningowych, albo kiedy służy nauce jazdy. Takie rozszerzenie ubezpieczenia autocasco powoduje wzrost składki na ubezpieczenia.

Comments are closed.