Błędna kwalifikacja szkody

W przypadku ubezpieczeń OC i AC bardzo ważny okazuje się sposób szacowania i kwalifikowania szkód samochodowych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Nie należy na przykład cieszyć się z uznania przez ubezpieczyciela naszej szkody jako szkody całkowitej. Szkoda całkowita w OC i AC to kwalifikacja, zgodnie z którą ubezpieczyciel wypłaci nam pieniądze o równowartości różnicy wartości samochodu sprzed wypadku, a po wypadku. Nigdy te pieniądze nie wystarczają na pokrycie napraw samochodu, który klienci najczęściej w przypadku tak znacznych nawet zniszczeń decydują się remontować i naprawiać,a na pewno już nie wystarcza na zakup samochodu nowego, o tej samej klasie i typie, bo przecież pojazdy mechaniczne tracą na wartości z każdym rokiem. Umowy o ubezpieczenia OC i AC są najczęściej skonstruowane niestety z korzyścią dla ubezpieczyciela, a nie dla klienta, jednak jeśli dokładnie wczytamy się w warunki umów, będziemy w stanie oszacować, które towarzystwo będzie w stanie zagwarantować nam mniejsze, a które większe problemy z uzyskiwaniem odszkodowania z ubezpieczenia OC AC. Należy zwracać uwagę na to, czy ubezpieczyciel, u którego mamy ubezpieczenie OC AC często blednie szacuje szkody – takich informacji możemy szukać na przykład na forach internetowych.

Comments are closed.