Upadłość firmy – co warto o niej wiedzieć?

Upadłość firmy jest ogłaszana przez wielu przedsiębiorców. Duża konkurencja, błędne decyzje inwestycyjne, utrata klientów, wysokie koszty produkcji – to wszystko może przyczynić się do pogorszenia sytuacji finansowej biznesu, a także do pojawienia się ryzyka bankructwa. Co warto wiedzieć na temat upadłości firmy?

Podstawy prawne do upadłości firmy

Na gruncie polskiego prawa upadłość, czyli bankructwo firmy regulowane jest odpowiednimi przepisami, a dokładnie jest to Prawo upadłościowe i naprawcze – Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.

Wymienia ono podmioty, które mogą skorzystać z upadłości, a także wskazuje, na jakich warunkach odbywa się upadłość działalności gospodarczej. Znajdujące się w nim zapisy mogą być stosowane zarówno w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, jak również różnych form spółek.

Kiedy możliwe jest ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa?

By nastąpiło ogłoszenie upadłości firmy, muszą być spełnione konkretne warunki. Co ważne, upadłość przedsiębiorcy nie zawsze może być ogłoszona, także w sytuacji, gdy jego biznes znajduje się w złej sytuacji finansowej.

Główną przesłanką do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność firmy. Musi być to niewypłacalność trwała – powinna ona trwać przez przynajmniej 3 miesiące. Dodatkowo, suma niewykonanych zobowiązań firmy nie powinna być niższa niż 10 proc. jej bilansowanej wartości.

Gdy zatem problemy finansowe firmy mają charakter przejściowy, w takim przypadku upadłość przedsiębiorcy nie jest możliwa.

Jak ogłosić upadłość firmy?

Aby można było ogłosić upadłość przedsiębiorstwa, konieczne jest przygotowanie i złożenie odpowiedniego wniosku do sądu właściwego dla miejsca prowadzenia działalności.

Przepisy wskazują przy tym, że termin złożenia wniosku powinien nastąpić nie później niż 2 tygodnie po zdarzeniu będącym podstawą do ogłoszenia upadłości.

We wniosku o bankructwo firmy należy zawrzeć szereg informacji, w tym między innymi są to okoliczności powstania niewypłacalności, wykaz majątku wraz z jego szacunkową wartością, spis wierzycieli wraz z długami, wykazy tytułów egzekucyjnych.

Upadłość firmy – postępowanie naprawcze czy likwidacja?

Złożenie wniosku o upadłość firmy jednoosobowej czy spółki może skutkować albo rozpoczęciem postępowania naprawczego, albo likwidacją firmy.

Ogłoszenie upadłości może być elementem postępowania naprawczego firmy. W takim przypadku sąd bada, jakie są szanse firmy na zaspokojenie wierzycieli. Gdy jest to możliwe, w takim przypadku efektem jest ogłoszenie układu. Firma pozostaje wtedy pod opieką nadzorcy sądowego.

Efektem upadłości może być także likwidacja firmy. W takim przypadku jej majątkiem zajmuje się syndyk, który dokonuje jego wyprzedaży, aby pokryć w ten sposób potrzeby zgłaszane przez wierzycieli.

Warto pamiętać o tym, że upadłość firmy jednoosobowej, która prowadzona jest przez osobę fizyczną, powoduje, że odpowiada ona wtedy za nią całym swoim majątkiem, w tym między innymi posiadanym domem, mieszkaniem.

Uwaga! W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą możliwe jest też przeprowadzenie upadłości konsumenckiej. W tym celu konieczne jest zamknięcie firmy – jej wyrejestrowanie.

Gdzie szukać pomocy przy upadłości firmy?

Upadłość gospodarcza jest poważną procedurą, dlatego warto skorzystać wtedy z pomocy specjalistów, którzy posiadają w tej dziedzinie duże doświadczenie.

Kompleksowe doradztwo pomoże wtedy w wybraniu najkorzystniejszych rozwiązań dotyczących upadłości firmy.

Zatem wtedy, gdy firma znajduje się w złej sytuacji finansowej, ogłoszenie jej upadłości może być najlepszym rozwiązaniem, by zaspokoić potrzeby wierzycieli i pozbyć się długów.

Comments are closed.